מרצים מוזמנים
Vanessa Dos Santos, South Africa
Brenda Finucane, USA
Liebe Geft
Betina Lindmeier
Kathleen Lynch, Irland
Charlote Mcclain-Nhlapo,
Ephraim Mohlakane, South Africa
Andrea Spindel, Canada
Alice Schippers,
The Netherlands