יום שלישי 7 ביולי 2015
08:00 – 09:00 התכנסות ורישום
09:00 – 09:30 דברי פתיחה
09:30 – 10:20 הרצאות מליאה
10:20 – 11:00 הרצאות מליאה
11:00 – 11:30 הפסקת קפה
11:30 – 13:30 מושבים מקבילים
13:30 – 14:30 ארוחת צהריים
14:30 – 15:30 הרצאות מליאה
15:30 – 17:00 מושבים מקבילים

 

יום רביעי 8 ביולי, 2015
08:00 – 09:00 התכנסות ורישום
09:00 – 10:00 הרצאות מליאה
10:00 – 10:30 הרצאות מליאה
10:30 – 11:00 הפסקת קפה
11:00 – 12:30 מושבים מקבילים
12:30 – 13:30 ארוחת צהריים
13:30 – 14:30 הרצאות מליאה
14:30 – 15:30 מושבים מקבילים
15:30 – 16:00 הפסקת קפה
16:30 – 17:30 נעילה