הגשת התקצירים למושב בנושא סנוזלן מסתיימת בעוד שבועיים

מהרו לא לפספס את המועד!

תאריך אחרון להגשת תקצירים: 15 בפברואר, 2015

בית איזי שפירא שמח להודיע על הכינוס הבינלאומי השישי “אחדות ושונות – הלכה ומעשה“, שיתקיים ביולי 2015, כינוס רב-תחומי זה בתחום המוגבלות הינו יחיד מסוגו בישראל ומאפשר שיח בין אנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות ולמידה הדדית.הכינוס הנוכחי יציין 35 שנות עשייה חברתית של בית איזי שפירא בשילוב כוחות של שותפינו לדרך ובהם אנשים עם מוגבלות, בני משפחותיהם, שירותים בקהילותיהם, קובעי מדיניות, מנהלי עמותות עמיתות ואחרים.

בשנה זו אנו מציינים 23 שנים של פיתוח והטמעת שיטת עבודה יחודית זו בקהילה המקצועית ובכוונתנו לייחד במסגרת הכינוס מושב שיעסוק בהיבטים חדשניים בטיפול בסנוזלן במסגרות ובקהלים מגוונים.נשמח לקבל מכם תקצירים למושב יחודי זה ובהם מחקרים בתחום, הצגת מודלים להתערבות, מאפיינים טיפוליים וידע ייחודי בהתערבות עם אוכלוסיות ספציפיות או תימות מרכזיות ותובנות מקצועיות הנובעות מטיפולים ישירים (ראוי שההצגה תתבסס על יותר מתיאור מקרה אחד על מנת לתת פרספקטיבה מתוקפת ורחבה יותר לסוגיה הנדונה).

 

 

להגשת תקצירים לחץ כאן
נושאים להגשת תקצירים

זכויות, מנהיגות וייצוג עצמי בריאות: מדעי המוח, גנטיקה, מחלות כרונית וטיפול
תכנון חיים חינוך
כלכלה ותעסוקה קהילה
תרבות, רוחניות וערכים טכנולוגיה
אסונות טבע ומצבי חירום משפחה
להרשמה לכינוס לחץ כאן להגשת תקצירים לחץ כאן
The Beare Foundation