מועד הגשת התקצירים הסתיים

קול קורא להגשת תקצירים

הנכם מוזמנים להגיש תקצירים לכינוס. התקצירים יוגשו באנגלית ובעברית.
המועד האחרון להגשת תקצירים: 15 בפברואר, 2015

הגשת התקציר באנגלית תעשה על ידי לחיצה על הכפתור שבתחילת העמוד.

הגשת התקציר בעברית תעשה באמצעות אימייל למזכירות הכינוס.

לקבלת הצעה לתרגום התקצירים ניתן לפנות ל:

שרית אפריאט sarit@writeme.com
מור אילן morilan1@gmail.com

להגשת התקציר באנגלית אתם מוזמנים לעיין בהנחיות המפורטות להלן:

• הגשת התקצירים באנגלית מתאפשרת באמצעות המערכת האלקטרונית בלבד.  להגשת תקצירים לחץ כאן

• ניתן להגיש תקצירים להרצאה, פוסטר או שולחן עגול לפי הנושאים המפורטים למטה.
• תקצירים שיתקבלו להצגה בכינוס יפורסמו באתר הכינוס כפי שהוגשו.
• מגישי התקצירים מתבקשים להירשם לכינוס בהרשמה מוקדמת.

הנחיות לאפשרויות הגשת התקצירים
• תקצירים להרצאות ישובצו במושבים בני 4 מצגות, כל מצגת בת 15 דקות
• להצגת מחקרים ראשוניים או נסיוניים – מומלצת הגשת פוסטרים
• מושבי שולחן עגול מיועדים לעודד דיונים, ויכילו מינימום 4-5 מציגים, כולל יו”ר המושב

הכנת קובץ התקציר (רק במידה והתקציר הוגש ראשית באנגלית באמצעות המערכת האלקטרונית)

הנחיות לעריכת התקציר

 פרטי קשר – יש להזין במערכת פרטי קשר ודוא”ל של מגיש התקציר
מקום עבודה – יש לציין בעת הגשת התקצירים במערכת את שם המוסד, המחלקה והכתובת של כל המחברים, בהתאמה לפי שמות המחברים שהוזנו
 מציג העבודה – יש לציין במערכת מיהו מציג העבודה במידה ויש יותר ממחבר אחד. כותרת – לציין במקום המתאים במערכת האלקטרונית, בנפרד מגוף התקציר

 גוף התקציר – על התקציר להכיל עד 250 מילים
1. תקצירים המוגשים להרצאות או פוסטרים – התקציר חייב לכלול: מטרה, שיטת מחקר, ממצאים וסיכום
2. תקצירים המוגשים למושבי שולחן עגול – התקציר חייב לכלול: מטרה. רציונל/תיאור התרומה המדעית וסיכום

שימוש במצגת – בעת הגשת התקציר יש לציין האם הינך מאשר/ת שייעשה שימוש במצגת לאחר הכינוס

נושאים להגשת התקצירים

 • בריאות: מדעי המוח, גנטיקה, מחלות כרונית וטיפול
 • חינוך
 • קהילה
 • משפחה
 • זכויות, מנהיגות וייצוג עצמי
 • תכנון חיים
 • כלכלה ותעסוקה
 • טכנולוגיה
 • תרבות, רוחניות וערכים
 • אסונות טבע ומצבי חירום

תקצירים למושב מונגש לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

ברוח האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, הכינוס הבינלאומי השישי בתחום המוגבלויות של בית איזי שפירא יכלול מושב מותאם ומונגש לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ועם לקויות למידה מורכבות. .
חוקרים המעוניינים להציג, גם או רק במושב המונגש יגישו תקצירים בנושאים הנראים להם כבעלי עניין לקהל היעד של המושב.
על המציג לקחת בחשבון כי יהיה עליו להנגיש את הרצאתו לקהל היעד במשתנים כמו:

קצב דיבור ושפה מותאמת בעת ההצגה

 • על המצגת להיות מותאמת ומונגשת על פי עקרונות ההנגשה.
 • על המציג יהיה להגיש לועדה המדעית תקציר מונגש ומותאם שיופץ מראש על ידי מארגני הכנס לנרשמים למושב, כדי שיוכלו לעשות הכנה לקראת ההרצאה.
 • לחוקרים המעוניינים יינתן סיוע בהנגשת התכנים ובבניית עזרי הנגשה. (סמלים, סרטונים, ייעוץ לגבי מבנה המצגת המתאימה וכו’).

אם ברצונכם להציג במושב המונגש, נשמח אם תצרו איתנו קשר בכתובת anatb@beitissie.org.il  לאחר השלמת תהליך משלוח התקציר באנגלית דרך מערכת הגשת התקצירים

Call for Papers

Abstract submissions are now being accepted for presentation at the 2015 6th International Conference on Disabilities to be held in Tel Aviv, Israel, July 6-9, 2015. The theme for this year's conference is Diversity and Unity in Action. The Topics addressed at the conference will follow a structure closely linked to the UN Convention on the Rights of People with Disabilities (CRPD). The focus of this conference will allow participants to detect areas for future research meaningful with respect to an evidence-based promotion on those rights as expressed in the CRPD.

Abstracts accepted for oral, poster or roundtable presentations at the 2015 6th International Conference on Disabilities will be posted on the conference website and distributed to the conference participants on CDs.

Author Guidelines

ALL PRESENTERS MUST REGISTER FOR THE CONFERENCE

 1. February 15, 2015 – Abstract submissions closed. After this date, you will no longer be able to submit an abstract. Abstracts which have already been submitted will become temporarily unavailable to authors while they are reviewed.
 2. April 22, 2015 – Authors will be notified if their abstract has been accepted or declined
 3. April 20, 2015 – Publication of the preliminary program
 4. May 4, 2015 – All authors must be registered for the Conference by this date.

SUBMISSION TYPES

 • Oral presentations will be grouped into symposia of 4 presentations, allowing each presenter 15 minutes, followed by questions.
 • Poster presentations are the preferred format for presenting preliminary research or describing experimental projects/programs or works-in-progress. Poster sessions allow direct access to the authors in a way not possible through oral presentations.
 • Roundtable sessions are designed to encourage discussion, and should have a minimum of 4 and maximum of 5 presenters, including a chair.

CONFERENCE TOPICS

 • Health: neuroscience, genetics, chronic illness and care
 • Education
 • Community
 • Family
 • Rights, leadership and self-representation
 • Life planning
 • Economics and employment
 • Technology
 • Culture, spirituality and values
 • Natural disasters and emergency situations

HOW TO SUBMIT

All abstracts must be submitted online through the Conference website.
To submit your abstract click here

FORMATTING REQUIREMENTS

AUTHOR INFORMATION

 • FIRST NAME: Enter the first initial only of presenting author.
 • LAST NAME: Enter the full last name of the presenting author.
 • EMAIL: Enter the email address of the presenting author.
 • AFFILIATION: Enter the institution and address of presenting author (see sample abstract in Abstract Submission Guidelines document).
 • COUNTRY: Enter the country of residence of the presenting author.
 • OTHER AUTHORS: Enter the first initial and last name of all other authors as you would like them to appear in the abstract book (see sample abstract).
 • TITLE AND ABSTRACT – ORAL AND POSTER PRESENTATIONS
 • Enter the title and the abstract. Abstracts must be no more than 250 words, and must include the following headings, each separated with a colon:
  1. Aims: 2. Method: 3. Results: 4. Conclusion
 • TITLE AND ABSTRACT –  ROUNDTABLE Enter the title and the abstract. Abstracts must be no more than 250 words, and must include the following headings, each separated with colons:
 1. Purpose: a statement of focus to be addressed by this discussion or demonstration
 2. Rationale: why you are addressing this issue at this congress, including a description of its scientific contribution
 3. Summary: a summary of what you expect your discussion or demonstration to achieve.