לרישום באמצעות המערכת המקוונת לחץ כאן


הרשמה מוקדמת
  למשלמים עד לתאריך 7 
ביוני 2015

הרשמה מאוחרת
למשלמים החל מה-8 ביוני 2015 ואילך

משתתף מלא – 7-8 ביולי 650 ₪ 720 ₪
משתתף יומי – 7 או 8 ביולי 375 ₪ 420 ₪
משתתף עם מוגבלות מלא – 7-8 ביולי 390 ₪ 435 ₪
משתתף עם מוגבלות יומי – 7 או 8 ביולי 225 ₪ 250 ₪

דמי הרישום כוללים: מע"מ, השתתפות בהרצאות, כיבוד בהפסקות וארוחת צהריים, תכנית הכינוס

מדיניות הרשמה וביטולים:

ביטול השתתפות עד ה-06.06.2015 דמי הרישום יוחזרו בניכוי דמי טיפול בסך 20%. לאחר מועד זה לא יוחזרו דמי הרישום.

ביטולים יתקבלו רק בכתב. טפסים ללא תשלום לא יטופלו.

לשאלות בנושא הרישום יש לפנות למחלקת הרישום:

גב' נאוה אלפנדרי לוי

טל/פקס: 03-5767712

אימייל: bis.registration@paragong.com