ניתן להגיש תקצירים עבור אחד הנושאים הבאים:

 

  • בריאות: מדעי המוח, גנטיקה, מחלות כרונית וטיפול
Health: neuroscience, genetics, chronic illness and care
  • חינוך
Education
  • קהילה
Community
  • משפחה
Family
  • זכויות, מנהיגות וייצוג עצמי
Rights, leadership and self-representation
  • תכנון חיים
Life planning
  • כלכלה ותעסוקה
Economics and employment
  • טכנולוגיה
Technology
  • תרבות, רוחניות וערכים
Culture, spirituality and values
  • אסונות טבע ומצבי חירום
Natural disasters and emergency situations